E-Loks

Aus Digital Modellbahn

Wechseln zu: Navigation, Suche
Technik | Rückmeldung | Handregler | Software | Datenbank | Impressionen


E 11

E 11
Adresse: 12
Digitaldekoder: Tams LD-G-21
Betreiber: DR
Art: Personenzuglok
Bauart: Bo'Bo'
Jahr (gebaut): 1962
Epoche: III
Vmax: 120 km/h


BR 101

BR 101
Adresse: 13
Digitaldekoder: Tams LD-G-21
Betreiber: DBAG
Art: Universallokomotive
Bauart: Bo'Bo'
Jahr (gebaut): 1996 bis 1999
Epoche: V
Vmax: 220 km/h

ICE 1

ICE 1
Adresse: 20
Digitaldekoder: Tams LD-G-21 & PIC DigitalBahn
Betreiber: DBAG
Art: Triebwagen
Bauart: -
Jahr (gebaut): 1989 bis 1993
Epoche: V
Vmax: 280 km/h

BR 250

BR 250
Adresse: 21
Digitaldekoder: Tams LD-G-5
Betreiber: DR
Art: Reise- oder Rüterzug
Bauart: Co'Co'
Jahr (gebaut): 1974 bis 1984
Epoche: IV
Vmax: 125 km/h


BR 182 Taurus

BR 182 Taurus
Adresse: 23
Digitaldekoder: Tams LD-G-5
Betreiber: Siemens
Art: Universallokomotive
Bauart: Bo'Bo'
Jahr (gebaut): 2000 bis 2008
Epoche: V
Vmax: 230 km/h